Revisionens förslag är Bo Anders Antonsson, vd för Falkenberg Energihandel AB, inte ska beviljas ansvarsfrihet.
Revisionens förslag är Bo Anders Antonsson, vd för Falkenberg Energihandel AB, inte ska beviljas ansvarsfrihet.

VD beviljas inte ansvarsfrihet

Ökade kostnader på 4,9 miljoner kronor på grund av att vd för Falkenberg Energihandel AB inte följt företagets elhandelspolicy gör att revisorerna föreslår att han inte beviljas ansvarsfrihet.

Publicerad

Falkenberg. När revisorerna gått igenom Falkenberg Energihandel AB:s årsredovisning uppdagades att bolagets vd Bo Anders Antonsson inte följt bolagets elhandelspolicy, vilket har orsakat företaget ökade kostnader på 4,9 miljoner kronor, det skriver Falkenbergs kommun i ett pressmeddelande.

Revisionens förslag är därför att inte bevilja vd ansvarsfrihet och det är också det som kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår inför företagets bolagsstämma i april.

Falkenbergs Energihandel AB är ett dotterbolag till Falkenberg Energi AB och köper och säljer förnybar el. Elen har en ursprungsgaranti för att visa att den kommer från förnybara källor och denna köps in i efterhand. Priserna på ursprungsgarantier ökade under 2022, bland annat på grund av väder, krig och efterfrågan på el. Denna risk var känd och anledningen till den del av företagets elhandelspolicy som anger att ursprungsgarantier ska köpas in i takt med bolagets försäljning. Detta har dock inte skett, vilket inneburit en ökad kostnad på 4,9 miljoner kronor jämfört med om policyn följts.

Falkenbergs Elhandel AB har nu ändrat rutiner vid inköp och ansvar för elhandeln och har tillsatt en riskmanager.

– Från styrelsens sida ser vi allvarligt på det som har hänt. Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att minimera riskerna för att det ska hända igen, säger Mikael Salomonsgård (S), styrelseordförande i Falkenberg Energihandel AB i pressmeddelandet.

Powered by Labrador CMS