Här, mitt i villakvarteret på Arvidstorp, skulle den nu upphävda detaljplanen tillåta fyravåningshus.
Här, mitt i villakvarteret på Arvidstorp, skulle den nu upphävda detaljplanen tillåta fyravåningshus.

Grannarna fick rätt - de planerade husen är en betydande olägenhet

Detaljplanen måste göras om.

Publicerad

Arvidstorp. Detaljplanen måste göras om. De planerade höghusen mitt i villaområdet innebär en betydande olägenhet för grannarna, det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen inte tar upp ärendet och underrättens beslut att upphäva detaljplanen gäller.

I flera år har arbetet med att ta fram en detaljplan för ett område runt Postvägen på Arvidstorp pågått. Mitt i villaområdet planerades höghus som skulle göra det möjligt att skapa 20 - 30 nya bostäder. Lika länge har protesterna från grannarna hörts. De har haft invändningar vad gäller trafik, områdets karaktär men framför allt mot byggnadernas höjd på 15,5 meter som de menar ger insyn.

Falkenbergs kommun och länsstyrelsen har inte hörsammat protesterna utan har konstaterat att det berörda området runt Postvägen är ett centralt läge och att man därmed som granne får räkna med högre byggnader i närområdet.

När ärendet avgjordes i mark- och miljödomstolen i höstas var det däremot just byggnadernas höjd och den insyn och känsla av instängdhet som grannarna skulle drabbas av som avgjorde. Det ansågs vara en betydande olägenhet och detaljplanen upphävdes. Kommunen överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som nu beslutat att inte ge prövningstillstånd, vilket innebär att underrättens beslut gäller, detaljplanen är upphävd.

Nicklas Petersson är en av de boende i området som engagerat sig och vars fastighet är en av de som skulle drabbas. Han känner en lättnad över beskedet.

— Det finns en bra sak och en dålig med det här, två sidor av myntet. Det dåliga är att det har hållit på i sju, åtta år och har tagit mycket energi. Men den största vinsten är att vi lever i ett demokratiskt land med domstolar som tar hänsyn till alla medborgare i landet, säger han.

På kommunen har arbetet med att ta fram en ny plan påbörjats.

– Vi tar till oss av domstolens bedömning. Vi tar ett steg tillbaka och ser vad vi kan göra, säger samhällsbyggnadschef Johan Cronqvist som är hoppfull att en ny plan ska finnas klar innan sommaren.

Nicklas Petersson hoppas att den kommande planen tar hänsyn till domstolens bedömning och att han och övriga boende i området kan släppa frågan.

– Tar man hänsyn till denna domen och utformar den på ett vis som inte innebär en olägenhet för oss grannar så finner vi troligtvis ingen anledning till att överklaga.

Powered by Labrador CMS